Pilna knyga online "Lietuvos banknotai"

Lietuvos banknotai / Išleido ir spausdino Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos skyrius; sudarytojas J.Galkus, teksto autoriai A.Dulkys, J.Galkus, redakcijos kolegija V.Aleksiejūnas, N.Baltrūnienė, A.Dulkys, dailininkas B.Leonavičius, redaktorė R.Macienė, vertėjai D.Augulytė, R.Lipinskas, D.Šatienė, vertimo redaktorius A.Gaižauskas, konsultantas A.Dulkys. Vilnius: Lietuvos bankas. 2002, 244 p., lietuvių ir anglų k., tiražas 1 000 egz., ISBN 9986-651-31-X
Knygoje apžvelgiama banknotų kūrimo ir gamybos specifika, jų istorija pasaulyje ir Lietuvoje. Daugiausia dėmesio skiriama šiuolaikiniams Lietuvos banknotams. Aptariama jų kompozicija, meninių ir apsaugos elementų išdėstymas bei jų tarpusavio ryšys.
 

 

 

Viršelis (pdf 73 KB) 

 

 

 

Įžanga (pdf 121 KB) 

 

 

Lietuviškoji pinigų kūrimo mokykla (pdf 818 KB) 

 

 

Banknotai ir jų komponavimo specifika (pdf 608 KB) 

 

 

Lietuvos banknotų kūrimo bruožai (pdf 2,63 MB) 

 

 

Vieno lito banknotas (pdf 1,29 MB) 

 

 

Dviejų litų banknotas (pdf 3,05 MB) 

 

 

Penkių litų banknotas (pdf 740 KB) 

 

 

Dešimties litų banknotas (pdf 1,14 MB) 

 

 

Dvidešimties litų banknotas (pdf 799 KB) 

 

 

Penkiasdešimties litų banknotas (pdf 864 KB) 

 

 

Šimto litų banknotas (pdf 945 KB) 

 

 

Dviejų šimtų litų banknotas (pdf 259 KB) 

 

 

Penkių šimtų litų banknotas (pdf 759 KB) 

 

 

Tūkstančio litų banknotas (pdf 761 KB) 

 

 

Linksmieji pinigai (pdf 815 KB) 

 

 

Banknotų dailininkai (pdf 580 KB 

 

 

Metrika (pdf 64 KB)
 

 

 

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas: www.lbank.lt

© Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.