50 Centów

Lithuania 2010 50 Centas
Awers: 
W centrum monety herb Litwy - Pogoń (lit. Vytis) wg projektu Arvydasa Každailisa, poniżej w dwóch wierszach cienkimi literami: LIETUVA / 2010 (Litwa oraz rok wybicia)
Rewers: 
Powyżej środka monety nominał: 50, poniżej: CENTŲ (centów), całość otoczona pierścieniem z czternastoma jednakowymi motywami fragmentu choinki
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LT43CR13
Krause ID: 
KM# 108
Wartość: 
€2
Nakład: 
3500
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
6g
Średnica: 
23mm
Grubość: 
2.1mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Mennica: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: