Euro

Euro
ObrazNazwaCenaДобавить в корзину
Andorra 2014 2 Euro 20 years in the Council of Europe ProofAndora 2014 2 Euro 20-lecie członkostwa w Radzie Europy ProofEUR50.05
Andorra 2014 Mint set of euro coins ProofAndora 2014 Zestaw monet Euro ProofEUR141.41
Andorra 2015 Mint set of euro coins BUAndora 2015 Zestaw monet Euro BUEUR35.00
Andorra 2016 2 Euro 150 years of the New Reform 1866 BUAndora 2016 2 Euro 150. rocznica wprowadzenia Nowej Reformy z 1866 roku BUEUR20.02
Andorra 2016 2 Euro 25th anniversary of the Radio and Television of Andorra BUAndora 2016 2 Euro 25-lecie Andorskiego Radia i Telewizji BUEUR20.02
Andorra 2016 Mint set of euro coins BUAndora 2016 Zestaw monet Euro BUEUR38.00
Andorra 2018 2 Euro 25th anniversary of the Andorran Constitution BUAndora 2018 2 Euro 25-lecie Konstytucji Andory BUEUR17.17
Austria 2005 2 Euro 50th anniversary of the Austrian State Treaty UNCAustria 2005 2 Euro 50. rocznica podpisania austriackiego traktatu państwowego UNCEUR6.06
Austria 2005 Euro coins set 1 Euro cent - 1 Euro UNCAustria 2005 Zestaw monet 1 Euro cent - 1 Euro UNCEUR4.24
Austria 2007 2 Euro 50th anniversary of the Treaty of Rome UNCAustria 2007 2 Euro 50. Rocznica podpisania traktatu rzymskiego UNCEUR4.00
Austria 2008 Euro coins set UNCAustria 2008 Zestaw monet Euro UNCEUR7.57
Austria 2009 2 Euro 10 Years of Monetary and Economic Union UNCAustria 2009 2 Euro 10-lecie unii gospodarczej i walutowej UNCEUR4.34
Austria 2011 Euro coins set UNCAustria 2011 Zestaw monet Euro UNCEUR7.57
Austria 2012 2 Euro Ten years of euro banknotes and coins UNCAustria 2012 2 Euro 10-lecie banknotów i monet euro UNCEUR3.03
Austria 2016 2 Euro Bicentenary of the National Bank of Austria UNCAustria 2016 2 Euro 200-lecie Oesterreichische Nationalbank UNCEUR2.90
Austria 2017 Euro coins set UNCAustria 2017 Zestaw monet Euro UNCEUR7.57
Belgium 2006 2 Euro Atomium UNCBelgia 2006 2 Euro Atomium UNCEUR9.50
Belgium 2007 2 Euro 50th anniversary of the Treaty of Rome UNCBelgia 2007 2 Euro 50. Rocznica podpisania traktatu rzymskiego UNCEUR3.30
Belgium 2008 2 Euro 60th anniversary of the Universal Declaration of Human RightBelgia 2008 2 Euro 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka UNCEUR3.40
Belgium 2009 2 Euro 10 Years of Monetary and Economic Union UNCBelgia 2009 2 Euro 10-lecie unii gospodarczej i walutowej UNCEUR3.30
Belgium 2009 2 Euro 200th anniversary of Louis Braille’s birth UNCBelgia 2009 2 Euro 200. rocznica urodzin Louisa Braille’a UNCEUR3.45
Belgian Presidency of the Council of the European Union in 2010Belgia 2010 2 Euro Prezydencja Belgii w Radzie Unii Europejskiej w 2010 roku UNCEUR3.30
Belgium 2011 2 Euro 100th anniversary of International Women’s Day UNCBelgia 2011 2 Euro 100. rocznica Międzynarodowego Dnia Kobiet UNCEUR3.20
Belgium 2012 2 Euro Ten years of euro banknotes and coins UNCBelgia 2012 2 Euro 10-lecie banknotów i monet euro UNCEUR3.20