Italy

Italy
ObrazNazwaCenaДобавить в корзину
Italy 1993 - 1997 KM# 92, 93, 97.2, 95.2 4 coins UNCWłochy 1993 - 1997 KM# 92, 93, 97.2, 95.2 Zestaw 4 monety UNCEUR1.75
Italy 1998 KM# 193 500 Lire FAO UNCWłochy 1998 KM# 193 500 Lirów FAO UNCEUR2.00
Italy 2002 Euro coins set UNCWłochy 2002 Zestaw monet Euro UNCEUR7.87
Italy 2005 2 Euro 1st anniversary of the signing of the European ConstitutionWłochy 2005 2 Euro 1. rocznica podpisania konstytucji europejskiej UNCEUR3.93
Italy 2006 2 Euro XX Olympic Winter Games - Turin 2006 UNCWłochy 2006 2 Euro XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Turyn 2006 UNCEUR3.43
Italy 2008 2 Euro 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights Włochy 2008 2 Euro 60. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka UNCEUR4.04
Italy 2009 2 Euro 10 Years of Monetary and Economic Union UNCWłochy 2009 2 Euro 10-lecie unii gospodarczej i walutowej UNCEUR4.00
Italy 2009 2 Euro 200th anniversary of Louis Braille’s birth UNCWłochy 2009 2 Euro 200. rocznica urodzin Louisa Braille’a UNCEUR3.20
Italy 2010 2 Euro 200th anniversary of the Count of Cavour’s birth UNCWłochy 2010 2 Euro 200. rocznica urodzin Camilla Cavoura UNCEUR3.20
Italy 2011 2 Euro The 150th anniversary of the unification of Italy UNCWłochy 2011 2 Euro 150. rocznica zjednoczenia Włoch UNCEUR3.03
Italy 2012 2 Euro Ten years of euro banknotes and coins UNCWłochy 2012 2 Euro 10-lecie banknotów i monet euro UNCEUR3.10
Italy 2013 2 Euro 200th Anniversary of the birth of Giuseppe Verdi UNCWłochy 2013 2 Euro 200. rocznica urodzin Giuseppe Verdiego UNCEUR3.03
Italy 2013 2 Euro 700th Anniversary of the birth of Giovanni Boccaccio UNCWłochy 2013 2 Euro 700. rocznica urodzin Boccaccia UNCEUR2.85
Italy 2014 2 Euro 200th Anniversary of the foundation of Arma dei Carabinieri UNWłochy 2014 2 Euro 200-lecie Korpusu Karabinierów UNCEUR2.90
Italy 2014 2 Euro 450th Anniversary of the birth of Galileo Galilei UNCWłochy 2014 2 Euro 450. rocznica urodzin Galileusza UNCEUR2.90
Italy 2015 2 Euro 30 Years of the European Union flag UNCWłochy 2015 2 Euro 30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej UNCEUR2.92
Italy 2015 2 Euro Dante Alighieri UNCWłochy 2015 2 Euro 750. rocznica urodzin Dantego Alighieri (1265–2015) UNCEUR3.25
Italy 2015 2 Euro Expo 2015 UNCWłochy 2015 2 Euro EXPO 2015 w Mediolanie UNCEUR3.30
Italy 2016 2 Euro 2200th anniversary of the death of Tito Maccio Plauto UNCWłochy 2016 2 Euro 2200. rocznica śmierci Plauta UNCEUR2.95
Italy 2016 2 Euro 550th anniversary of the death of Donatello UNCWłochy 2016 2 Euro 550. rocznica śmierci Donatella UNCEUR3.20
Italy 2017 2 Euro Bimillenary of the death of Titus Livius UNCWłochy 2017 2 Euro 2000. rocznica śmierci Tytusa Liwiusza UNCEUR2.90
Italy 2017 2 Euro Basilica of San Marco in Venice UNCWłochy 2017 2 Euro 400. rocznica zakończenia budowy bazyliki św. Marka w Wenecji UNCEUR2.90
The 60th Anniversary of the establishment of the Italian Ministry of Health Włochy 2018 2 Euro 60. rocznica utworzenia włoskiego ministerstwa zdrowia UNCEUR2.90
The 70th Anniversary of the Coming into Force of the Italian ConstitutionWłochy 2018 2 Euro 70. rocznica wejścia w życie włoskiej konstytucji UNCEUR3.03