China

China
ImageNamePriceAdd to cart
China 1981 KM# 15 1 Jiao UNCChina 1981 KM# 15 1 Jiao UNCEUR3.50
China 1981 KM# 17 5 Jiao UNCChina 1981 KM# 17 5 Jiao UNCEUR7.97
China 1981 KM# 18 1 Yuan The Great Wall of China UNCChina 1981 KM# 18 1 Yuan The Great Wall of China UNCEUR7.57
China 1985 KM# 15 1 Jiao UNCChina 1985 KM# 15 1 Jiao UNCEUR3.53
China 1986 KM# 130 1 Yuan International Year of Peace UNCChina 1986 KM# 130 1 Yuan International Year of Peace UNCEUR5.60
China 1988 KM# 180 1 Yuan 30th Anniversary - Guangxi Autonomous Region UNCChina 1988 KM# 180 1 Yuan 30th Anniversary - Guangxi Autonomous Region UNCEUR19.00
China 1989 KM# 220 1 Yuan 40th Anniversary of the People's Republic of China UNCChina 1989 KM# 220 1 Yuan 40th Anniversary of the People's Republic of China UNCEUR6.56
10 Yuan KM# 302 1990China 1990 - 1994 6 coins Silver PROOFEUR290.00
China 1990 KM# 264,266 1 Yuan 11th Asian Games - Beijing 1990 2 coins UNCChina 1990 KM# 264,266 1 Yuan 11th Asian Games - Beijing 1990 2 coins UNCEUR7.65
China 1991 KM# 338 - 340 1 Yuan Planting Trees Festival 3 coins UNCChina 1991 KM# 338 - 340 1 Yuan Planting Trees Festival 3 coins UNCEUR7.50
China 1991 KM# 341 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCChina 1991 KM# 341 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCEUR2.40
China 1991 KM# 342 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCChina 1991 KM# 342 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCEUR2.40
China 1991 KM# 343 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCChina 1991 KM# 343 1 Yuan The 70th Anniversary of the CPC UNCEUR2.40
China 1991 KM# 344,345 1 Yuan 1st FIFA Women's World Football Cup 2 coins UNCChina 1991 KM# 344,345 1 Yuan 1st FIFA Women's World Football Cup 2 coins UNCEUR6.80
China 1993 KM# 471 1 Yuan 100th Anniversary - Birth of Mao Zedong UNCChina 1993 KM# 471 1 Yuan 100th Anniversary - Birth of Mao Zedong UNCEUR7.87
China 1994 KM# 610 1 Yuan 5th Anniversary of Project Hope UNCChina 1994 KM# 610 1 Yuan 5th Anniversary of Project Hope UNCEUR3.05
China 1995 KM# 710 1 Yuan The 43rd World Table Tennis Championships UNCChina 1995 KM# 710 1 Yuan The 43rd World Table Tennis Championships UNCEUR3.50
China 1995 KM# 711 1 Yuan The 50th Anniversary of Victory in the WWII UNCChina 1995 KM# 711 1 Yuan The 50th Anniversary of Victory in the WWII UNCEUR4.54
China 1995 KM# 712 1 Yuan 50th anniversary of the United Nations UNCChina 1995 KM# 712 1 Yuan 50th anniversary of the United Nations UNCEUR3.15
China 1995 KM# 713 1 Yuan The UN 4th World Conference on Women UNCChina 1995 KM# 713 1 Yuan The UN 4th World Conference on Women UNCEUR3.00
China 1996 KM# 880 1 Yuan Zhu De UNCChina 1996 KM# 880 1 Yuan Zhu De UNCEUR7.47
China 1996 KM# 881 5 Yuan South China Tiger UNCChina 1996 KM# 881 5 Yuan South China Tiger UNCEUR7.50
China 1996 KM# 882 5 Yuan Baiji dolphins UNCChina 1996 KM# 882 5 Yuan Baiji dolphins UNCEUR7.50
China 1997 KM# 981 5 Yuan Red-crowned Crane UNCChina 1997 KM# 981 5 Yuan Red-crowned Crane UNCEUR7.50