Wschodzące słońce 2 Euro Łotwa 2019

Moneta jest poświęcona historii herbu Łotwy.

Latvia 2019 The Rising Sun
Awers: 
Główny motyw to wschodzące słońce. Pochodzi on z projektu godła niepodległej Łotwy stworzonego przez artystę Ansisa Cīrulisa w roku 1917. Później ten motyw stał się jednym z głównych elementów herbu Łotwy. Wschodzące słońce pojawiało się już we wcześniejszych pracach Cīrulisa, m.in. we wzorze odznaki strzelców łotewskich. Po powstaniu Republiki Łotewskiej w 1918 różne warianty tego motywu były obecne we wszystkich projektach herbu nowego państwa. Ostatecznie herb Łotwy został oficjalnie przyjęty w roku 1921. Na monecie ukazano wschodzące słońce, na którym centralnie umieszczono skrzyżowane stylizowane litery „B” i „L” – skrót od słów „Brīvā Latvija” (Wolna Łotwa). Górą przy otoku biegnie napis „UZLECOŠĀ SAULE” (Wschodzące słońce), a na dole widnieje nazwa kraju emisji „LATVIJA” i rok emisji „2019”. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.
Rewers: 
Po lewej od centrum monety nominał 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami. Inicjały LL poniżej litery 'O' w EURO na rewersie.
Państwo: 
Catalog ID: 
LV198CC1
Wartość: 
€5
Nakład: 
300000
Quality: 
Nominał: 
Waga: 
8.5g
Średnica: 
25.75mm
Grubość: 
2.2mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Rant: 
Edge Lettering: 
Fine milled, with the inscription DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU * (GOD * BLESS * LATVIA *) with the words separated by stars.
Designer: 
Designer: 
Source of information: 
This coin is available in our shop. Click add to cart button or product name link for details.
Cena: EUR5.00