Sutartinės litewskie pieśni wielogłosowe 2 Euro Litwa 2019

Lithuania 2019 Sutartinės, Lithuanian multipart songs 2 Euro Lithuania 2019
Awers: 
Głównym motywem monety jest kompozycja linii symbolizująca polifoniczne melodie sutartinės – pieśni ludowych stanowiących unikalne dziedzictwo kulturowe Litwy. Linie o zmiennej szerokości układają się w kształt spirali, w którą wkomponowano miniaturowe wzory geometryczne i przyrodnicze. Przy otoku w zewnętrzny brzeg spirali są wpisane: nazwa kraju emisji „LIETUVA”, nazwa pieśni „SUTARTINĖ” i rok emisji „2019”, a także znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje 12 gwiazd z flagi Unii Europejskiej.
Rewers: 
Po lewej od centrum monety nominał 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami. Inicjały LL poniżej litery 'O' w EURO na rewersie.
Państwo: 
Catalog ID: 
LT174CC1
Wartość: 
€2.8
Nakład: 
500000
Quality: 
Nominał: 

Bimetal

Central circle metal: 
Outer circle metal: 
Waga: 
8.5g
Średnica: 
25.75mm
Grubość: 
2.2mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Rant: 
Edge Lettering: 
Fine milled, with the inscription LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (FREEDOM * UNITY * WELL-BEING *)
Mennica: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: 
This coin is available in our shop. Click add to cart button or product name link for details.
Cena: EUR3.03