Litewski festiwal pieśni i tańca 2 Euro Litwa 2018

Song and Dance Celebration 2 Euro Lithuania 2018
Awers: 
Moneta przedstawia schematyczne figury ludzi i ptaków, symbolizujące pieśni i tańce ludowe, w formie papierowej wycinanki – typowego gatunku litewskiej sztuki ludowej. Na dole pośrodku widnieje nazwa kraju emisji „LIETUVA” (Litwa), a w górnej połowie umieszczono: po lewej stronie – rok emisji „2018”, po prawej – znak mennicy litewskiej. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.
Rewers: 
Po lewej od centrum monety nominał 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami. Inicjały LL poniżej litery 'O' w EURO na rewersie.
Państwo: 
Catalog ID: 
LT169CC1
Wartość: 
€2.8
Nakład: 
500000
Quality: 
Nominał: 

Bimetal

Central circle metal: 
Outer circle metal: 
Waga: 
8.5g
Średnica: 
25.75mm
Grubość: 
2.2mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Rant: 
Edge Lettering: 
Fine milled, with the inscription LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (FREEDOM * UNITY * WELL-BEING *)
Mennica: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: