Kurlandia 2 Euro Łotwa 2017

Kurzeme 2 Euro Latvia 2017
Awers: 
Motywem monety jest herb Kurlandii (łot. Kurzeme) – krainy historycznej na Łotwie. Nad herbem znajduje się nazwa kraju emisji „LATVIJA” (Łotwa), a pod nim nazwa krainy „KURZEME”. Po prawej stronie umieszczono rok emisji „2017”. W otoku monety widnieje dwanaście gwiazd Unii Europejskiej.
Rewers: 
Po lewej od centrum monety nominał 2, po prawej: EURO; w tle napisu mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami. Inicjały LL poniżej litery 'O' w EURO na rewersie.
Państwo: 
Catalog ID: 
LV186CC1
Wartość: 
€2.6
Nakład: 
500000
Quality: 
Nominał: 

Bimetal

Central circle metal: 
Outer circle metal: 
Waga: 
8.5g
Średnica: 
25.75mm
Grubość: 
2.2mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Rant: 
Edge Lettering: 
Ząbkowany z wklęsłym napisem: DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU * (boże pobłogosław Łotwę)
Designer: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: 
This coin is available in our shop. Click add to cart button or product name link for details.
Cena: EUR2.60