50 Euro centów Łotwa 2014

50 Euro cent Latvia 2014
Awers: 
W centrum monety wielki herb Łotwy; na dole wstęga rozdziela rok wybicia; w dolnym otoku: LATVIJA (Łotwa); wzdłuż rantu dwanaście pięcioramiennych gwiazd - symbol Unii Europejskiej
Rewers: 
Po prawej od centrum monety nominał 50, niżej w dwóch wierszach: EURO / CENT (centów); po lewej mapa Europy; w tle mapy pionowo sześć równoległych linii zakończonych z obu stron pięcioramiennymi gwiazdami. Inicjały LL za 50 na rewersie.
Państwo: 
Catalog ID: 
LV151CR1
Wartość: 
€0.5
Nakład: 
25000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
7.8g
Średnica: 
24.25mm
Grubość: 
2.38mm
Rok: 
Shape and style: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: