20 Santimów

Latvia 2009 20 Santims
Awers: 
W centrum monety tarcza z herbu Łotwy; w górnym otoku: • LATVIJAS REPUBLIKA • (Republika Łotewska); w dolnym rok wybicia 2009
Rewers: 
W centrum duży nominał: 20; w dolnym otoku: SANTĪMU (santimów); po obu stronach nominału romby połączone łukami wzdłuż górnej krawędzi monety
Państwo: 
Catalog ID: 
LV21CR4
Krause ID: 
KM# 22
Wartość: 
€0.3
Nakład: 
10000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
4g
Średnica: 
21.5mm
Grubość: 
1.5mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: