10 Santimów

Latvia 2008 10 Santims
Awers: 
W centrum monety tarcza z herbu Łotwy; w górnym otoku: • LATVIJAS REPUBLIKA • (Republika Łotewska); w dolnym rok wybicia 2008
Rewers: 
W centrum duży nominał: 10; w dolnym otoku: SANTĪMU (santimów); po obu stronach nominału romby połączone łukami wzdłuż górnej krawędzi monety
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LV20CR3
Krause ID: 
KM# 17
Wartość: 
€0.14
Nakład: 
15000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
3.25g
Średnica: 
19.9mm
Grubość: 
1.4mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: 
Source of information: