5 Santimów

Latvia 2009 5 Santims
Awers: 
W centrum monety tarcza z herbu Łotwy; w górnym otoku: • LATVIJAS REPUBLIKA • (Republika Łotewska); w dolnym rok wybicia 2009
Rewers: 
W centrum duży nominał: 5; w dolnym otoku: SANTĪMI (santimów); po obu stronach nominału romby połączone łukami wzdłuż górnej krawędzi monety
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LV19CR5
Krause ID: 
KM# 16
Wartość: 
€0.07
Nakład: 
10000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
2.5g
Średnica: 
18.5mm
Grubość: 
1.3mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: