2 Santimy

Latvia 2000 2 Santims
Awers: 
W centrum monety tarcza z herbu Łotwy; w górnym otoku: • LATVIJAS REPUBLIKA • (Republika Łotewska); w dolnym rok wybicia 2000
Rewers: 
W centrum duży nominał: 2; w dolnym otoku: SANTĪMI (santimy); po obu stronach nominału romby połączone łukami wzdłuż górnej krawędzi monety
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LV18CR3
Krause ID: 
KM# 21
Wartość: 
€0.03
Nakład: 
35000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
1.9g
Średnica: 
17mm
Grubość: 
1.2mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: