1 Santim

Latvia 2007 1 Santims
Awers: 
W centrum monety tarcza z herbu Łotwy; w górnym otoku: • LATVIJAS REPUBLIKA • (Republika Łotewska); w dolnym rok wybicia 2007  
Rewers: 
W centrum duży nominał: 1; w dolnym otoku: SANTĪMS (santim); po obu stronach nominału romby połączone łukami wzdłuż górnej krawędzi monety
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LV17CR7
Krause ID: 
KM# 15
Wartość: 
€0.015
Nakład: 
25000000
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
1.6g
Średnica: 
15.65mm
Grubość: 
1.1mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: