10 Centów

Lithuania 2006 10 Centas
Awers: 
W centrum monety herb Litwy - Pogoń (lit. Vytis) wg projektu Arvydasa Každailisa, poniżej w dwóch wierszach grubymi literami: LIETUVA / 2006 (Litwa oraz rok wybicia)  
Rewers: 
Mieco powyżej środka monety nominał: 10, poniżej wycentrowane: CENTŲ (centów), wszystko wkomponowane w trójkątne wyobrażenie odwróconej choinki
Package (box, booklet, roll, etc.): 
Państwo: 
Catalog ID: 
LT41CR7
Krause ID: 
KM# 106
Wartość: 
€0.03
Quality: 
Nominał: 
Material: 
Waga: 
2.6g
Średnica: 
17mm
Grubość: 
1.7mm
Rok: 
Shape and style: 
Rant: 
Mennica: 
Designer: 
Designer: 
Source of information: