Egiptas 1984 - 2005 1, 5, 10, 20, 25, 50 Piastrų, 1 Svaras 7 monetos UNC

EUR5.55
Egypt 1984 - 2005 1, 5, 10, 20, 25, 50 Piastres, 1 Pound 7 coins UNC
Prekės ID: Egypt 1984 - 2005 1, 5, 10, 20, 25, 50 Piastres, 1 Pound 7 coins UNC
1 Piastras KM# 553 1984
5 Piastrai KM# 731 1992
10 Piastrų KM# 732 1992
20 Piastrų KM# 733 1992
25 Piastrai KM# 734 1993
50 Piastrų KM# 942.1 2005
1 Svaras KM# 940a 2005
Price: EUR5.55
Egypt 1984 - 2005 1, 5, 10, 20, 25, 50 Piastres, 1 Pound 7 coins UNC