Aleksejaus Leonovo 85 metų sukaktis

Transnistria 2019 85 Years since the birth of A.A. Leonov
Valstybė: 
Katalogo ID: 
PMR335CM1
Vertė: 
€50
Tiražas: 
300
Kokybė: 
Nominalas: 
Metalas: 
Metalo grynumas: 
0.925
Svoris: 
31.1g
Diametras: 
39mm
Metai: 
Tipas: 
Forma ir stilius: 
Gurtas: 
Vietinė programa: