Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų legendų studija

PINIGŲ STUDIJOS
Tretieji metai | Nr. 2 | 1999 Birželis
Moksliniai straipsniai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų legendų studija
Stanislovas Sajauskas

Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. pr. monetų įrašai – legendos, kaip informacijos šaltinis, jų vartosena, prasmė. Aptariami charakteringieji atvejai, kai monetos naudojamos politiniams siekiams, propagandai.

Visas straipsnis.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.