Rusijos jefimkos Lietuvoje

PINIGŲ STUDIJOS
Penktieji metai | Nr. 1 | 2001 Kovas
Moksliniai straipsniai

Rusijos jefimkos Lietuvoje
Eduardas Remecas

Straipsnyje aprašomos Rusijos caro Aleksejaus Michailovičiaus (1645-1676) monetos - 1655 m. data kontrasignuoti* Vakarų Europos taleriai - jefimkos. Nagrinėjamos šių monetų atsiradimo priežastys ir aptariama 31 su Lietuva susijusi jefimka. Aprašomi šių monetų radiniai ir jefimkos, esančios muziejuose bei privačiose kolekcijose.

Visas straipsnis


Informacijos šaltinis
: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.