Pirmosios Vytauto monetos

PINIGŲ STUDIJOS
Aštuntieji metai | Nr.3 | 2004 Rugsėjis
Moksliniai straipsniai

Pirmosios oficialiai pripažinto Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto monetos
Eduardas Remecas

Straipsnyje rašoma apie labai retas monetas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kaldintas monetas, kurių averse pavaizduotas raitelis, o reverse – dvigubi stulpai, vadinami Gediminaičių stulpais. Aptariamos ir šiam tipui artimos monetos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sričių monetos su dvigubais stulpais vienoje pusėje ir liūtu arba dviem leopardais kitoje.

Visas straipsnis.

 

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt
 
©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.