Paskutinės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos

PINIGŲ STUDIJOS
Devintieji metai | Nr.3 | 2005 Rugsėjis
Moksliniai straipsniai

Paskutinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos
Eduardas Remecas

Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos, kurių averse pavaizduoti stulpai, o reverse – ietigalis su kryžiumi. Aprašomi seniau žinomi ir nauji šių monetų radiniai, taip pat, remiantis naujausiais archeologijos, heraldikos, sfragistikos, istorijos, metrologijos, technologijos ir numizmatikos duomenimis, pagrindžiamas šių monetų priskyrimas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui ir jų datavimas apie 1411–1430 m.

Visas straipsnis.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas: www.lbank.lt
 
©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.