Lietuvos proginių monetų išleidimo planas 2012-2013 metams

Lietuvos proginių monetų išleidimo planas 2012-2013 metams

Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinių (proginių) monetų išleidimo 2012-2013 metais planą. Jame numatyta išleisti dešimt įvairių temų ir nominalų monetų. Jos primins ir įamžins svarbius mūsų krašto istorijos, kultūros įvykius, pagerbs Lietuvai nusipelniusius žmones. Artimiausių dvejų metų monetų leidimo programa numizmatus nudžiugins naujovėmis. Tarp jų pirmą kartą numatoma išleisti 25 litų nominalo kolekcine moneta.

2012-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Muziejų metais. Todėl kitąmet pirmoji 50 litų sidabrinė moneta bus skirta Dionizo Poškos Baublių muziejaus 200-ųjų metų sukakčiai. Tai bus Lietuvos banko indėlis į Muziejų metų programą.

Kitais metais 10 litų moneta, skirta dailei, tęs pernai pradėtą seriją, kuri atkreipia dėmesį į Lietuvos kultūrą.

Mokslui skirtoje serijoje bus leidžiamos vadinamosios mažosios auksinės monetos (nominalas 10 litų, 1,244 g). Jų kaldintojams reikės pasistengti, kad į metalą kokybiškai būtų perkelti Lietuvos mokslą pristatantys miniatiūriniai vaizdai. Pirmoji moneta, kuri bus išleista kitąmet, skiriama tiksliesiems mokslams. Ateityje bus garsinamos kitos mokslo sritys, kuriomis Lietuva gali didžiuotis.

Kitais metais minėsime žymaus lietuvių poeto Maironio (Jono Mačiulio) 150 metų jubiliejų. Jį primins 50 litų sidabrinė moneta.

2013 metais bus išleista 1863–1864 metų sukilimo 150-osioms metinėms skirta 50 litų sidabrinė moneta.

Lietuvos sąjūdžio 25-erių metų sukaktis bus paminėta dviem monetomis. Be įprastos 50 litų sidabrinės monetos 2013 metais į apyvartą pirmą kartą Lietuvoje bus išleista 25 litų moneta, nukaldinta iš vadinamojo šiaurės aukso.

Irgi dviem monetomis – 50 litų progine ir 1 lito apyvartine progine – bus pažymėtas Lietuvos pirmininkavimas 2013 metais Europos Sąjungos Taryboje.

Be to, 2013 metų plane numatyta išleisti 50 litų sidabrinę monetą Žemaitijos krikšto 600-ųjų metų sukakčiai. O pirmojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio 400 metų išleidimo sukakčiai bus išleista 100 litų sidabro moneta, 56,56 g svorio.

Populiari serija, skirta Lietuvos gamtai, bus tęsiama kitais metais: 50 litų sidabrinėje monetoje bus pavaizduotas nacionalinis Lietuvos paukštis – baltasis gandras (lotyniškai Ciconia ciconia), įtrauktas į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą.

Visų sidabrinių ir auksinių monetų, kurios bus išleistos 2012-2013 metais, numatoma kaldinti po 5 000 vienetų.

Lietuvos sąjūdžio 25-erių metų sukakčiai paminėti skirtos 25 litų monetos patvirtintas tiražas – 25 000 vienetų. Lietuvos pirmininkavimui 2013 metais Europos Sąjungos Taryboje skirtų 1 lito vario ir nikelio lydinio monetų numatoma nukaldinti 200 000 vienetų.

Rengdamas 2012-2013 metų kolekcinių (proginių) monetų leidybos planą Lietuvos bankas atsižvelgė į valstybės institucijų, mokslo įstaigų, visuomeninių organizacijų, numizmatų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymus.

Lietuvos banko valdybos nariai informuoti, kad Valdybos posėdžio išvakarėse gautas Kauno arkikatedros bazilikos administracijos prašymas 2013 metais išleisti kolekcinę monetą, skirtą Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui. Valdyba įpareigojo Lietuvos banko Pinigų projektavimo ir gamybos komisiją aptarti tą klausimą ir pateikti savo išvadas Valdybai.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lb.lt