You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Nazwaikona sortowania Catalog ID Quality Material Purity Waga Mintage Year Value
Estonia 2019 The centenary of the University of Tartu 100. rocznica Uniwersytetu w Tartu 2 Euro Estonia 2019 EE109CC1 UNC 8.5g 1000000 2019 €2.9
The 150th anniversary of the first song festival 2 Euro Estonia 2019 150-lecie festiwalu pieśni 2 Euro Estonia 2019 EE107CC1 UNC 8.5g 1000000 2019 €2.6
Belarus 2019 200th Anniversary of Stanislaw Moniuszko CuNi 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki BY395CM1 Proof-like 20g 1999 2019 €15
Belarus 2019 200th Anniversary of Stanislaw Moniuszko Silver 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki BY395CM2 Proof 0.925 16.81g 699 2019 €35
Ukraine 2019 5 Hryvnen 5 Hrywien 2019 UA829CR2 UNC 5.2g 2019 €0.5
Ukraine 2019 White-tailed eagle Nickel silver Bielik UA813CM1 BU 12.8g 45000 2019 €4
Ukraine 2019 White-tailed eagle Silver Bielik UA814CM1 Proof 0.925 31.1g 2500 2019 €45
Belarus 2019 Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Muravanka Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance BY388CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Transfiguration Church, Polotsk Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Połock BY390CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Day of Angel CuNi Dzień Anioła BY392CM1 UNC 43.28g 4999 2019 €20
Belarus 2019 Day of Angel Silver Dzień Anioła BY392CM2 Proof 0.925 33.63g 2999 2019 €72
Belarus 2019 Day of Angel Gold Dzień Anioła BY392CM3 Proof 0.999 7.78g 399 2019 €727
Ukraine 2019 Ivan Trush (1869–1941) Iwan Trusz UA821CM1 BU 12.8g 35000 2019 €3
Ukraine 2019 Kazimir Malevich Kazimierz Malewicz UA823CM1 BU 12.8g 35000 2019 €3
Transnistria 2019 Lily of the valley Konwalia majowa PMR333CC1 UNC 4.65g 50000 2019 €1.5