You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Nazwa Catalog ID Quality Material Purityikona sortowania Waga Mintage Year Value
Transnistria 2019 Lily of the valley Konwalia majowa PMR333CC1 UNC 4.65g 50000 2019 €1.5
Transnistria 2019 Swimming Pływanie PMR341CC1 UNC 4.65g 50000 2019 €1.5
Transnistria 2019 Water nut Kotewka PMR359CC1 UNC 4.65g 50000 2019 €1.2
Ukraine 2019 White-tailed eagle Nickel silver Bielik UA813CM1 BU 12.8g 45000 2019 €4
Ukraine 2019 Panteleimon Kulish Nickel silver Pantełejmon Kulisz UA815CM1 BU 12.8g 35000 2019 €2.5
Ukraine 2019 Ivan Trush (1869–1941) Iwan Trusz UA821CM1 BU 12.8g 35000 2019 €3
Ukraine 2019 Kazimir Malevich Kazimierz Malewicz UA823CM1 BU 12.8g 35000 2019 €3
Ukraine 2019 5 Hryvnen 5 Hrywien 2019 UA829CR2 UNC 5.2g 2019 €0.5
Belarus 2019 Brest Fortress Twierdza Brzeska BY386CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, Muravanka Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance BY388CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Saints Peter and Paul Cathedral. Gomel Sobór Świętych Piotra i Pawła w Homlu BY389CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Transfiguration Church, Polotsk Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Połock BY390CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Trinity Suburb Trójcy Przedmieście, Mińsk BY391CC1 UNC 5.81g 25000 2019 €5
Belarus 2019 Day of Angel CuNi Dzień Anioła BY392CM1 UNC 43.28g 4999 2019 €20
Belarus 2019 Greater spotted eagle CuNi Orlik grubodzioby BY394CM1 Proof-like 13.16g 2500 2019 €12