Hong Kong

Hong Kong
ObrazNazwaCenaДобавить в корзину
Hong Kong P-NEW 100 Hong Kong Dollars Bank of China 2018 UNCHongkong P-NEW 100 Dolarów Hongkońskich Bank of China 2018 UNCEUR17.17
Hong Kong P-NEW 100 Hong Kong Dollars Standard Chartered Bank 2018 UNCHongkong P-NEW 100 Dolarów Hongkońskich Standard Chartered Bank 2018 UNCEUR17.17
Hong Kong P-NEW 50 Hong Kong Dollars Standard Chartered Bank 2018 UNCHongkong P-NEW 50 Dolarów Hongkońskich Standard Chartered Bank 2018 UNCEUR9.09
Hong Kong P-NEW 500 Hong Kong Dollars 2018 UNCHongkong P-NEW 500 Dolarów Hongkońskich 2018 UNCEUR74.47
Hong Kong P-W218 20 Hong Kong Dollars HSBC 2018 UNCHongkong P-W218 20 Dolarów Hongkońskich HSBC 2018 UNCEUR4.24
Hong Kong P-W302 20 Hong Kong Dollars Standard Chartered Bank 2018 UNCHongkong P-W302 20 Dolarów Hongkońskich Standard Chartered Bank 2018 UNCEUR4.24
Hong Kong P-W348 20 Hong Kong Dollars Bank of China 2018 UNCHongkong P-W348 20 Dolarów Hongkońskich Bank of China 2018 UNCEUR4.24
Hong Kong P182h 10 Hong Kong Dollars 1978 UNCHongkong P182h 10 Dolarów Hongkońskich 1978 UNC-EUR13.31
Hong Kong P201d 20 Hong Kong Dollars 2001 UNCHongkong P201d 20 Dolarów Hongkońskich 2001 UNCEUR5.05
Hong Kong P202e 50 Hong Kong Dollars 2002 UNCHongkong P202e 50 Dolarów Hongkońskich 2002 UNCEUR12.21
Hong Kong P207a 20 Hong Kong Dollars 2003 UNCHongkong P207a 20 Dolarów Hongkońskich 2003 UNCEUR4.74
Hong Kong P212a 20 Hong Kong Dollars 2010 UNCHongkong P212a 20 Dolarów Hongkońskich 2010 UNCEUR4.05
Hong Kong P212c 20 Hong Kong Dollars 2013 UNC- (counting marks)Hongkong P212c 20 Dolarów Hongkońskich 2013 UNC- (ślady liczenia)EUR3.33
Hong Kong P212e 20 Hong Kong Dollars 2016 UNCHongkong P212e 20 Dolarów Hongkońskich 2016 UNCEUR3.93
Hong Kong P214e 100 Hong Kong Dollars 2016 UNCHongkong P214e 100 Dolarów Hongkońskich 2016 UNCEUR17.17
Hong Kong P278b 10 Dollars 1988 UNCHongkong P278b 10 Dolarów 1988 UNCEUR5.85
Hong Kong P285c 20 Hong Kong Dollars 1998 UNCHongkong P285c 20 Dolarów Hongkońskich 1998 UNCEUR5.45
Hong Kong P324Ab 1 Dollar 1959 UNC-Hongkong P324Ab 1 Dolar 1959 UNC-EUR27.72
Hong Kong P325b 1 Cent 1971-1981 UNCHongkong P325b 1 Cent 1971-1981 UNCEUR0.44
Hong Kong P336f 50 Hong Kong Dollars 2009 UNCHongkong P336f 50 Dolarów Hongkońskich 2009 UNCEUR9.19
Hong Kong P342e 50 Hong Kong Dollars 2015 UNCHongkong P342e 50 Dolarów Hongkońskich 2015 UNCEUR9.29
Hong Kong P343c 100 Hong Kong Dollars 2013 UNCHongkong P343c 100 Dolarów Hongkońskich 2013 UNCEUR17.71
Hong Kong P344b 500 Hong Kong Dollars 2012 UNCHongkong P344b 500 Dolarów Hongkońskich 2012 UNCEUR80.00
Hong Kong P400a 10 Hong Kong Dollars 2002 UNCHongkong P400a 10 Dolarów Hongkońskich 2002 UNCEUR2.82