Egypt 2019 New Egyptian power plants 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNC

EUR2.22
Egypt 2019 New Egyptian power plants 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNC
SKU: Egypt 2019 New Egyptian power plants 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNC
Price: EUR2.22
Egypt 2019 New Egyptian power plants 1 Pound 50 Piastres 2 coins UNC