LDK monetų kaldinimo raida iki Liublino unijos

PINIGŲ STUDIJOS
Pirmieji metai | Nr. 2 | 1997 Rugsėjis
Moksliniai straipsniai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų kaldinimo raida iki Liublino unijos (1569 m.)
Vytautas Aleksiejūnas

Straipsnyje supažindinama su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų atsiradimo bei jų kaldinimo (iki susijungimo su Lenkijos pinigų sistema) raida. Remiantis pastaraisiais metais skelbtais darbais, mėginama išryškinti esminius lietuviškų monetų kaldinimo momentus, diskutuotinas problemas.

Visas straipsnis.

 

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.