Pinigai ir požiūris į pinigus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

PINIGŲ STUDIJOS
Pirmieji metai | Nr. 2 | 1997 Rugsėjis
Moksliniai straipsniai

Pinigai ir požiūris į pinigus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Egidija Laumenskaitė

Straipsnyje glaustai apžvelgiamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigų ir požiūrio į pinigus raidos ypatybės. Bandyta pailiustruoti, kaip jos atspindėjo to meto viso krašto politines ir ekonomines problemas.

Visas straipsnis.

 

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.