Prahos grašių persvėrimas Lietuvoje: faktai ir mitai

PINIGŲ STUDIJOS
Penktieji metai | Nr. 4 | 2001 Gruodis
Moksliniai straipsniai

Prahos grašių persvėrimas Lietuvoje: faktai ir mitai
Vytautas Smilgevičius

Straipsnyje nagrinėjamas Vaclovo IV (1378–1419) Prahos grašių persvėrimo procesas, remiantis didžiausio šių monetų lobio – Vilniaus Gvazdikų gatvės lobio – tyrimo duomenimis. Istoriškai „persvėrimas“ reiškė sunkesnių monetų atrinkimą, siekiant jas perlydyti į lengvesnes monetas ir tokiu būdu gauti papildomą pelną. Remiantis minėto lobio tyrimo duomenimis, galima būtų teigti, kad monetų persvėrimas, kaip reiškinys, Lietuvoje neegzistavo. Finansine prasme Lietuvoje monetų persverti neapsimokėjo, pelningiau buvo skolinti pinigus.

Visas straipsnis

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.