XVI a. monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje

PINIGŲ STUDIJOS
Šeštieji metai | Nr. 2 | 2002 Birželis
Moksliniai straipsniai

XVI a. monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje
Eduardas Remecas

Straipsnyje aptariama XVI a. monetų apyvarta dabartinės Lietuvos teritorijoje remiantis pavieniais monetų radiniais ir monetų lobiais. Analizuojama monetų emisijų kiekis (mėginama suskaičiuoti nukaldintų monetų kiekį), cirkuliacijos trukmė, monetų atsiradimo priežastys ir vaidmuo įvairiais laikotarpiais.

 Visas straipsnis

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt

©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.