Pirmųjų LDK monetų ypatybės

PINIGŲ STUDIJOS
Aštuntieji metai | Nr.2 | 2004 Birželis
Moksliniai straipsniai

Pirmųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų ypatybės
Stanislovas Sajauskas

Straipsnyje nagrinėjamos seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų kaldinimo aplinkybės. Analizuojami istoriniai, archeologiniai, heraldiniai, sfragistiniai, paleografiniai, ekonominiai ir kiti argumentai, kuriais grindžiama monetų kalybos pradžia ir jų priklausymas. Išnagrinėjus heraldinius ženklus, pavaizduotus anoniminėse monetose, daroma išvada, kad lietuviškas monetas kaldinęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sritinis kunigaikštis Skirgaila.

Visas straipsnis

Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas www.lbank.lt
 
©Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.