Pilna knyga online "Lietuvos monetos'

Lietuvos monetos / Išleido Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos skyrius; Teksto autoriai A.Dulkys, S.Sajauskas, J.Galkus, redakcijos kolegija A.Dulkys, A.Gruodytė, V.Laurinavičius, V.Ruzas, dailininkas B.Leonavičius, monetų nuotraukų autorius R.Ginaitis, vertėjai A.Barauskaitė, A.Gaižauskas, D.šatienė, vertimo redaktorius A.Gaižauskas, redaktorė R.Macienė, konsultantas A.Dulkys. Vilnius: Lietuvos bankas. Sp. UAB „Baltijos kopija“, 2006, 276 p., lietuvių ir anglų k., tiražas 1 200 egz., ISBN 9986-651-45-X
Pirmajame knygos skyriuje „Lietuviškos monetos kelias“ supažindinama su šiuolaikinių monetų kūrimu, kalimo įrankių paruošimo ypatumais, technologiniu kaldinimo procesu, aptariami monetų averso ir reverso dizaino elementai. Rašoma apie monetų apsaugos priemones ir formos naujoves, kuriomis siekiama harmonijos tarp senųjų tradicijų ir šiuolaikinių galimybių.
Skyriuje „Lietuviškoji numizmatika: nuo Lietuvos (Mindaugo) karalystės iki Respublikos“ aprašomi seniausi lietuviški pinigai – sidabro lydiniai, LDK monetos ir Lietuvos Respublikos tarpukario litai. Rašoma apie svarbiausius monetų tipus, pradedant smulkiaisiais denarais, šilingais ir baigiant vertingiausiais auksiniais dukatais, portugalais. Aptariama monetų gamybos technologija, proginių monetų kalimo tradicijos ištakos, Lietuvos kalyklos Kaune veikla. „Šiuolaikinių monetų“ skyriuje apžvelgiama atgimusios Lietuvos apyvartinių monetų kūrimo istorija ir jų plastinės savybės. Daug dėmesio skiriama kolekcinėms monetoms, leidžiamoms įžymiems įvykiams ir asmenybėms paminėti. Taip pat supažindinama su monetų kompozicija ir jų meninėmis ypatybėmis.

Višelis (pdf 29,1 KB)
 

 
 
 
 
Įžanginis žodis (pdf 31,2 KB)
 
 
 
 
 
 Arūnas Dulkys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iškilios asmenybės (pdf 1,69 MB)
 
 
 
 
 
Istorijos keliais (pdf 2,13 MB)
 
 
 
 
 
Kultūros paveldas (pdf 3,47 MB)
 
 
 
 
 
 Sporto pasaulis (pdf 629 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santrumpos (pdf 38,5 KB)

 

 

 
Informacijos šaltinis: Lietuvos Bankas: www.lbank.lt
 
© Intelektualinės nuosavybės informacija: Ši publikacija išleista Lietuvos banko ir čia naudojama nekomerciniais tikslais.